Zmęczenie i choroba Leśniowskiego-Crohna: rodzaje, objawy i leczenie

Zmęczenie jest częstym objawem choroby Leśniowskiego-Crohna, rodzaju nieswoistego zapalenia jelit (IBD). W chorobie Leśniowskiego-Crohna ściany jelit stają się podrażnione i zaognione, powodując objawy takie jak skurcze brzucha i biegunka . Osoby z tego rodzaju IBD mogą mieć okresy, w których nie występują żadne objawy, znane jako remisja, a także okresy, w których objawy się pogarszają, znane jako zaostrzenia.

Przyczyny zmęczenia w chorobie Leśniowskiego-Crohna

Istnieje kilka czynników, które mogą potencjalnie przyczyniać się do zmęczenia u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Wiele z nich wynika z powikłań choroby Leśniowskiego-Crohna lub innych skutków. Obejmują one:

 • Zapalenie – zapalenie wiąże się ze wzrostem ilości białek zwanych cytokinami. Działanie cytokin może powodować zmęczenie, co może również pomóc wyjaśnić, dlaczego zmęczenie może się pogorszyć podczas zaostrzenia Crohna.
 • Niedokrwistość – niektóre osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna mają anemię , co oznacza niską liczbę czerwonych krwinek. Jednym z głównych objawów anemii jest zmęczenie. Anemia może wystąpić z powodu krwawienia w przewodzie pokarmowym lub niedoboru określonych składników odżywczych, takich jak żelazo , witamina B12 lub kwas foliowy .
 • Niedobory składników odżywczych – wpływ choroby Leśniowskiego-Crohna na jelita może oznaczać, że składniki odżywcze nie są dobrze wchłaniane, nazywa się to złym wchłanianiem . Brak wystarczającej ilości składników odżywczych w diecie może powodować zmęczenie.
 • Zaburzenia snu – osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna mogą doświadczać zaburzeń snu, szczególnie podczas zaostrzenia, gdy objawy się nasilają. Często zły sen powoduje zmęczenie.
 • Stres emocjonalny – radzenie sobie z przewlekłą chorobą, taką jak choroba Leśniowskiego-Crohna, może być stresujące, a nawet prowadzić do depresji . Podwyższony poziom stresu lub stan depresji może powodować zmęczenie.
 • Efekty uboczne leków – choroba Leśniowskiego-Crohna jest zwykle leczona lekami . Niektóre leki powodują zmęczenie jako efekt uboczny.

Leczenie

 • Leki na chorobę Leśniowskiego-Crohna – leki, które obejmują: aminosalicylany, takie jak mesalamina i sulfasalazyna; immunomodulatory lub immunosupresyjne, w tym azatiopryna lub 6-merkaptopuryna; leki biologiczne, takie jak adalimumab ( Humira ) i infliksymab ( Remicade ); kortykosteroidy; antybiotyki , takie jak cyprofloksacyna i metronidazol , stosowane w leczeniu ropni lub przetok w przewodzie pokarmowym.
 • Dieta – modyfikacje diety są ważną częścią leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna. Twój lekarz może zasugerować prowadzenie dziennika żywności , aby pomóc zidentyfikować pokarmy, które zaostrzają twoje objawy.
 • Hospitalizacja – choroba Leśniowskiego-Crohna może wymagać hospitalizacji, jeśli zaostrzenie jest szczególnie ciężkie. W szpitalu prawdopodobnie będziesz otrzymywać wlewy leków w celu obniżenia ogólnoustrojowego stanu zapalnego i będziesz stale monitorowany przez gastroenterologa.

Ograniczenie zmęczenia

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna koncentruje się na zmniejszeniu stanu zapalnego i aktywności choroby. Ponieważ stan zapalny przyczynia się do zmęczenia, skuteczne radzenie sobie z objawami może pomóc zmniejszyć lub wyeliminować zmęczenie u niektórych osób z chorobą Crohna. Zaleca się również:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej.
 • Promowanie dobrego snu.
 • Obniżenie stresu.
 • Poprawa diety.
 • Przyjmowanie suplementów diety.✿