Zaraz oszaleję! Czyli jak nie dać się wyprowadzić z równowagi?

Podziel się wiedzą!

Stres w pracy, ciągły pośpiech, zbliżające się terminy, albo po prostu mało życzliwy szef potrafią skutecznie wyprowadzić z równowagi. Piętrząca się złość gromadzi się w człowieku tak samo, jak balon wypełniany stopniowo przez powietrze.

Kontynuując analogię – można obserwować jak z każdą wdychaną porcją powietrza guma lateksowa balonu się napina. Jego ścianki stają się coraz cieńsze, a ich wytrzymałość jest wystawiona na próbę. Tak samo negatywne emocje gromadzą się w człowieku, co w końcu musi znaleźć jakieś ujście. Przekraczając pewną granicę człowiek „pęka jak balon”. Może to oznaczać atak agresji słownej lub fizycznej, utratę kontroli nad sobą, wybuch paniki lub rozpaczy. Drobne stresy i konflikty stopniowo mogą się nawarstwiać, powodując narastające napięcie i – w efekcie końcowym – utratę panowania nad sobą. Na jakość pracy, nastrój czy obiektywną ocenę przydatności zawodowej wpływa szereg czynników, których nie sposób wymienić. Chodzi m.in. o warunki socjalne, wysokość pensji, tryb pracy, relacje ze współpracownikami i przełożonymi czy atmosferę w pracy. Na część z tych rzeczy przeciętny pracownik nie ma wpływu. Należy zatem pozostawić rzeczy znajdujące się poza naszym zasięgiem i zająć się tym, co można zmienić. Zacznij od tego, by zadbać o siebie!

Nie gromadź w sobie negatywnych emocji

Rozmawiaj o tym, co dzieje się u Ciebie w pracy. Nie dopuszczaj do tego, by „Twój balon” nabrał zbyt dużo powietrza, bo będzie się to odbijało na Twoim zdrowiu psychicznym. 

Znajdź swój sposób na szybką regenerację 

Poszukaj sposobu na krótki relaks w trakcie pracy, przejdź się na krótki spacer, posłuchaj kilku ulubionych utworów muzycznych. Wykorzystaj przerwę, by dać sobie chwilę na ochłodę, a dopiero potem przeanalizuj stresującą Cię sytuację.   

Konflikty rozwiązuj na bieżąco 

Wszelkie spięcia staraj się rozwiązywać na bieżąco, ponieważ drobne niedopowiedzenia mogą stać się początkiem do burzliwego konfliktu, którego rozwiązanie nie będzie już takie proste. 

Miej dystans do ludzi wokół siebie i do tego co mówią

Spróbuj popatrzeć na innych z dystansem. Zadbaj o siebie, starając się, byś to Ty mógł decydować o swoim samopoczuciu, a nie toksyczni ludzie, których spotykasz. Koncentruj się na tym, co dobre w Twoim życiu, przykładaj mniejszą wagę do problemów.

Ćwicz samodyscyplinę

Jeżeli w sytuacjach silnie stresujących szybko się pobudzasz i tracisz nad sobą panowanie –wyznacz sobie cel i zmierzaj do niego małymi kroczkami. Może to być postanowienie dotyczące sytuacji w której się zdenerwujesz. Postaraj się wtedy zachować inaczej niż zwykle, np. zamiast głośno krzyczeć zapanuj nad głosem i mów ciszej, albo kiedy się zorientujesz, że mówisz podniesionym tonem wyjdź z pomieszczenia na 10 sekund lub policz do 10. Chodzi o przełamanie pewnej rutyny zachowania –jak zaczniesz panować nad drobnymi składowymi, odzyskasz kontrolę nad całą sytuacją i nie stracisz nad sobą panowania. ✤

Sara Kowalska, psycholog

Podziel się wiedzą!