Poznaj zegar biologiczny

Podziel się wiedzą!

Medycyna chińska wierzy, że nasze ciało jest zbudowane z meridanów (południków), które tworzą system. Jest on inny niż układ limfatyczny czy nerwowy. Co ciekawe – składa się on z kanalików, podobnie jak układ krwionośny, ale różnica polega na tym, że zamiast krwi przepływa energia. Po co komu taka wiedza? Ponieważ dzięki temu można łatwiej rozwiązywać zdrowotne problemy.

Według wierzeń chińskiej medycyny istnieje 12 meridianów, każdy z nich należy do jednego, głównego organu. Chodzi tutaj o płuca, jelito grube, żołądek, śledzionę, serce, jelito cienkie, pęcherz, sercę, nerki, dwunastnicę, pęcherzyk żółciowy oraz wątrobę. Mało tego – yin-yang dodatkowo dzieli organy na południki:

• 6 południków yin, które skupiają organy zbierające, magazynujące i przetwarzające substancje oraz energie (wątroba, płuca, śledziona, serce, nerki i serce),

• 6 południków yang reprezentowanych przez narządy, które wymieniają oraz wydalają substancje i energię (jelito grube, żołądek, jelito cienkie, pęcherz moczowy, dwunastnica oraz pęcherzyk żółciowy).

Meridany pracują przez 24 godziny, podzielone na 12-dwugodzinne odstępy czasowe. Każdy z południków ma swój szczyt, w czasie gdy inny południk po przeciwnej stronie ma swój najniższy poziom. Z tego też względu chińscy lekarze pytają swoich pacjentów, o jakiej porze dnia lub nocy pojawiły się objawy. Dzięki temu specjalista może stwierdzić skąd pochodzi dany problem, a dokładniej – w którym miejscu energia krąży przenosząc dysfunkcje organizmu. Jak działa taki zegar biologiczny? Na początek trzeba poznać godziny przepływu energii oraz sfery za które odpowiadają (podane w nawiasach):

Godziny największej wydajności narządów:
1:00-3:00 – wątroba (detoksykacja, mięśnie i oczy)
3:00-5:00 – płuca (skóra)
5:00-7:00 – okrężnica (asymilacja, eliminacja, skóra)
7:00-9:00 – żołądek (trawienie żywności)
9:00-11:00 – śledziona, trzustka (trawienie żywności)
11:00-13:00 – serce (krążenie krwi tętnicy)
13:00-15:00 – jelito cienkie (trawienie, asymilacja, tętnice)
15:00-17:00 – pęcherz (kości, zęby, czyszczenie)
17:00-19:00 – nerki (kości, zęby, uszy, filtracja, eliminacja)
19:00-21:00 – krążenie (zwężenie naczyń krwionośnych)
21:00-23:00 – dwunastnica (termoregulacja)
23:00-1:00 – pęcherzyk żółciowy (trawienie, mięśnie, oczy)

Godziny najniższej wydajności narządów oraz odpoczynku:

1:00-3:00 – jelito cienkie (trawienie, asymilacja, tętnice)
3:00-5:00 – pęcherz (kości, zęby, oczyszczenie)
5:00-7:00 – nerki (kości, zęby, uszy, filtracja, eliminacja)
7:00-9:00 – warstwa serca (zwężenie naczyń krwionośnych)
9:00-11:00 – dwunastnica (termoregulacja)
11:00-13:00 – pęcherzyk żółciowy (trawienie, mięśnie, oczy)
13:00-15:00 – wątroba (detoksykacja, mięśnie i oczy)
15:00-17:00 – płuca (skóra)
17:00-19:00 – okrężnica (asymilacja, eliminacja, skóra)
19:00-21:00 – żołądek (trawienie żywności)
21:00-23:00 – śledziona, trzustka (trawienie żywności)
23:00-1:00 – serce (tętnica krwi)

W czasie gdy jeden organ osiąga swoje maksimum, to inny organ po przeciwnej stronie ma swoje minimum funkcjonowania. Dla przykładu podajmy wątrobę, która swój najwyższy poziom energii ma w przedziale 1:00-3:00 w nocy. W tym samym czasie jelito cienkie znajduje się na najniższym poziomie energetycznym. Dlatego kiedy spożywasz posiłek późno i zaraz po tym kładziesz się spać, to jedzenie nie jest dobrze wchłaniane. Kierując się tą zasadą warto unikać pewnych czynności, gdy energia konkretnego organu jest na najniższym poziomie. Zależności zobrazuje jeszcze jedna sytuacja. Co, jeśli wspomniana wątroba ma największą wydajność w godzinach 1:00-3:00 w nocy, ale mimo tego zaczyna boleć? To oznacza, że problem pojawia się z powodu nadmiaru przepływającej energii i to znak, że dany narząd należy dodatkowo wzmocnić, np. odpowiednimi preparatami z apteki lub zielarni.

W Polsce co prawa takie metody diagnozy nie są oficjalnie praktykowane, ale z drugiej strony – jako wsparcie klasycznej medycyny każde rozwiązania jest dobre, jeśli działa. ❀

Podziel się wiedzą!