Jak to jest z tą hipnozą?

Podziel się wiedzą!

Hipnoza na ogół wywołuje mieszane reakcje nie tylko w społeczeństwie, ale też wśród specjalistów. Z jednej strony budzi ona ogromną ciekawość, z innej zaś sceptycyzm. Ostatnio wiele kontrowersji wokół niej wzbudza niewątpliwie nowy program rozrywkowy jednej z popularnych stacji telewizyjnych. Kojarzona jest z tajemniczym zjawiskiem często nadnaturalnym – tajemną mocą która sprawia, że jesteśmy narzędziem w rękach hipnotyzera…

Najczęściej spotykaną, błędną opinią, jest utrata kontroli zahipnotyzowanego nad swoim zachowaniem, w związku z czym można wymusić na tej osobie zachowanie, którego inaczej by się nie dopuściła. Takie przekonanie podsycają w nas autorzy wielu książek i twórcy filmów. Prawdą jest jednak, że hipnoza jest naturalnym stanem umysłu który często miewamy, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. W taki stan mogą wejść nie tylko ludzie, ale też niektóre zwierzęta. Wyniki badań naukowych świadczą natomiast, że zahipnotyzowany człowiek w dalszym ciągu ma kontrolę nad swoimi myślami i zachowaniem oraz wykonuje tylko te polecenia, które nie zagrażają jego życiu i zdrowiu ani nie są sprzeczne z wyznawanymi zasadami moralnymi. 

Czym jest hipnoza?

Hipnoza jest pewnym rodzajem stanu relaksu, w czasie którego nasz umysł pracuje na niższych częstotliwościach fal mózgowych – taki stan przeżywamy np. tuż przed snem. To samo dotyczy „zamyślenia”, kiedy myśląc o czymś wykonujemy automatycznie zupełnie inną czynność niż zamierzaliśmy, np. lejąc wodę do naczynia- przelewamy, lub jedziemy prosto pomimo wcześniejszego zamiaru skrętu. W czasie automatycznego wykonywania różnych czynności nasz świadomy umysł może odpoczywać, podczas gdy podświadomość zwiększa swoją aktywność – jesteśmy na tzw. „czuwaniu”. Będąc w stanie czuwania mamy ograniczony kontakt z częścią podświadomości, która jest skupiskiem naszych wewnętrznych przekonań i wypartych emocji. W czasie hipnozy zwiększają się nasze możliwości, szczególnie w zakresie zdolności pamięciowych. Zakłada się też, że istnieje możliwość przywołania z pamięci sytuacji, które w żadnych innych okolicznościach nie mogłyby być „odpamiętane”. Osoby bojące się psów czy kotów, często pomimo racjonalnego tłumaczenia, w chwili ekspozycji na zwierzę, odczuwają paraliżujący strach. Świadomie nie wiedzą dlatego tak reagują, natomiast w czasie hipnozy mogą porozmawiać ze swoją podświadomością, która odpowie co jest przyczyną lęku, jaka sytuacja doprowadziła do negatywnego skojarzenia. Już samo spojrzenie na problem z innej perspektywy sprawia, że jesteśmy poza nim- już nie w jego środku.

Hipnoterapia

Hipnoza znajduje zastosowanie w medycynie, pracy terapeutycznej, leczeniu zaburzeń lękowych, uzależnień i wielu innych. Daje możliwość zajrzeć do naszej podświadomości i poznać zawarte w niej przekonania z których często nie zdajemy sobie sprawy oraz zmienić je na dobre i pozytywne, które chcielibyśmy mieć. W takiej zmianie może nam pomóc hipnoterapia. Jest to rodzaj terapii, w którym pacjent znajduje się w stanie transu, dzięki któremu można porozmawiać na podświadomym poziomie osoby poddanej terapii. Taki rodzaj terapii może pomóc w wielu problemach, a do jej stosowania nie ma znanych przeciwskazań. Pomaga ona w sytuacjach kiedy sami nie jesteśmy w stanie świadomie znaleźć rozwiązania i czujemy wewnętrzną blokadę, pewnego rodzaju rozdarcie nad tym czego byśmy chcieli a co w rezultacie wychodzi. Zastosowanie znajdzie również w leczeniu różnego rodzaju lęków, fobii czy zaburzeń. Oprócz wymienionych możliwości, możemy jej również użyć w celu pozytywnego „zaprogramowania się” na życie. Nie musimy się też obawiać, że terapeuta który wprowadza nas w stan hipnozy odkryje jakieś kompromitujące „tajniki” naszego umysłu czy zawstydzające fakty z życia. Podświadomość lubi posługiwać się obrazami, symbolami czy metaforą. Terapeuta nie pyta skąd obrazy czy wizje, które przywołujemy w czasie transu ani też o ich prawdziwość. On nie ocenia. Dla niego istotna jest terapeutyczna rola owych przeżyć i odkrycie ich znaczenia w naszym życiu, aby pomóc w rozwiązaniu dręczącego problemu.

Trans hipnotyczny dla każdego

W inicjowany trans hipnotyczny może wejść każdy człowiek- jedynym wyjątkiem mogą być osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Występują jednak różnice na poziomie głębokości transu u poszczególnych osób. Każdy człowiek będzie inaczej doświadczał tego stanu, nie tylko pod względem jakości ale też rodzaju doznań. Indywidualne różnice w przyjmowaniu sugestii powodują, że niektórzy wykonają polecenie będąc w lekkim stanie hipnozy a inny będą potrzebowali na to głębokiej hipnozy. Na ogół osoby zahipnotyzowane mają uczucie niezwykłości i nierealności, chociaż nie występują one u wszystkich. Odczucia te zależą głownie od nastawienia, opinii nt. hipnozy, fantazji oraz zaufania do osoby hipnotyzującej. Mniej podatne na sugestie osoby mogą też z czasem wyuczyć się wchodzenia z głębszy trans.

Wyjdziesz z tego!

Nie ma możliwości, żeby nie wybudzić się z hipnozy i w żaden sposób nie może być ona szkodliwa. Hipnotyzer nie jest w stanie zmusić nas do wykonania poleceń sprzecznych z naszymi przekonaniami i systemem wartości, inaczej hipnoza mogłaby być wykorzystywania do celów przestępczych. Jeśli nie będziemy chcieli wykonać jakiejś sugestii to hipnotyzer nie jest w stanie na nas wpłynąć, a ponadto w każdej chwili sami jesteśmy w stanie przerwać stan transu.

Zawsze jest jakieś ale…

Mnogość teorii mówiących o hipnozie pokazuje, że nikt tak do końca nie wie czym ona jest. Pomimo intensywnych badań nad tym zjawiskiem, wciąż nie wiadomo czy hipnozę powinno się traktować jako zmieniony stan świadomości wywołany specjalną procedurą zwaną indukcją hipnotyczną czy jednak wynika ona z działania czynników nie mających nic wspólnego z taką zmianą. Nie można też jednoznacznie określić w jakim zakresie podatność hipnotycza (łatwość osiągania różnych stopni głębokości hipnozy) ma związek ze skutecznością pożądanych oddziaływań terapeutycznych bazujących na hipnozie. ❀

Małgorzata Kuczar,

psycholog

Podziel się wiedzą!