Fakty o chorobie wieńcowej

Podziel się wiedzą!

Choroba wieńcowa dotyczy naczyń krwionośnych – jest stanem niedokrwienia mięśnia sercowego. Stanowi zarazem jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie. Oto kilka faktów, o których warto wiedzieć na jej temat, by zniwelować ryzyko przedwczesnego zgonu.

Tylko na terenie samych Stanów Zjednoczonych choroba wieńcowa stanowi 23,5 % wszystkich zgonów według danych z 2008 roku. Obecnie liczba chorych stale wzrasta, każdego roku około 800 tys. Amerykanów dostaje atak serca. W Polsce z powodu zawału co roku umiera 90 tys. osób, z tym że największa śmiertelność nie występuje w momencie zawału, a po około 3 do 12 miesiącach od jego zaistnienia. Źródłem problemu jest choroba wieńcowa. Tętnice okalające serce ulegają zwężeniu, zazwyczaj z powodu blaszki miażdżycowej. To sprawia, że ilość tlenu dostarczana do serca jest zbyt niska, szczególnie podczas wysiłku fizycznego. Efekt w przypadku zaniedbania ostatecznie zawsze jest ten sam – atak serca.

Początkowo zmniejszony przepływ krwi może nie dawać żadnych objawów, lecz w miarę powstawania blaszek miażdżycowych oraz odkładania się złogów samopoczucie zwykle pogarsza się. Warto również zauważyć, że choroba wieńcowa dzieli się na dwa rodzaje:

• Stabilna – forma przewlekła, kiedy to istniejące zmiany miażdżycowe nie dają martwicy mięśnia sercowego, ale mogą się wiązać z występowaniem bólów związanych np. z wysiłkiem fizycznym

• Ostre zespoły wieńcowe – są przejawem rozległych zwężeń, powodują martwicę mięśnia sercowego

Przyczyny choroby

Wśród przyczyn choroby można wyróżnić te pierwotne oraz wtórne. W pierwszym przypadku są to zmiany w tętnicach wieńcowych, które upośledzają przepływ krwi oraz ograniczają dostawy tlenu do komórek mięśnia sercowego:

• Miażdżyca tętnic wieńcowych – odpowiada za niemal 98% wszystkich przypadków zachorowania na chorobę niedokrwienną serca. Narastanie blaszek miażdżycowych powoduje stopniowe zawężanie światła naczynia, co może ostatecznie prowadzić nawet do jego zamknięcia

• Zwężenie tętnic wieńcowych − może być spowodowane szeregiem schorzeń takich, jak kiła, choroba Takayasu, Kawasaki czy chorób zakaźnych (np. grypy)

• Odkładanie się w ścianach tętnic wieńcowych produktów nieprawidłowych przemian metabolicznych

• Zatory tętnic wieńcowych − spowodowane najczęściej uogólnionym zakażeniem bakteryjnym z obecnością bakterii we krwi, infekcyjnym zapaleniem wsierdzia, obecnością skrzepliny w lewym przedsionku lub lewej komorze serca

• Wrodzone anomalie tętnic wieńcowych

• Urazy, które powodują zwężenie tętnic wieńcowych od zewnętrz (np. ucisk w wyniku krwiaka po urazie)

 Z kolei przyczyny wtórne nie mają związku ze zmianami organicznymi naczyń i zaliczają się do nich skurcze tętnicy wieńcowej (np. wywołane lekami), zaburzenia związane z krwią (anemia) oraz nadciśnienie.

Jak rozpoznać?

Charakterystycznym objawem choroby wieńcowej jest ból w klatce piersiowej, często promieniujący do szyi, żuchwy, kończyny górnej, okolicy międzyłopatkowej lub nadbrzusza. U pacjentów pojawia się również duszność związana z wysiłkiem, zmęczenie, bóle brzucha oraz nudności.

Leczenie

Może przebiegać na wiele sposobów. Podstawą leczenia choroby wieńcowej jest profilaktyka, która ma na celu zwalczanie czynników ryzyka miażdżycy (np. poprzez dbałość o poprawną masę ciała, aktywność fizyczną, odpowiednią dietę, kontrolę cholesterolu oraz systematyczne szczepienia przeciwko grypie). Warto również zwrócić uwagę na leczenie chorób współistniejących lub leczenie farmakologiczne. Te ostatnie obejmuje stosowanie leków, które pomagają zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów sercowo-naczyniowych (np. kwas acetylosalicylowy, dlatego zapobiegawczo warto włączyć leki posiadające w składzie ten związek). W zaawansowanych przypadkach niezbędne będzie już leczenie inwazyjne obejmujące angioplastykę wieńcową lub tzw. by-passy. Właśnie dlatego o serce trzeba zadbać jak najwcześniej. ❅

Podziel się wiedzą!