Dobry słuch u seniora

Podziel się wiedzą!

Pogarszający się słuch wraz z postępującym wiekiem jest problemem globalnym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że sposób eksploatacji tego zmysłu już od najmłodszych lat, odbije się w późniejszym wieku.

Przyczyną pogarszającego się słuchu jest najczęściej hałas – w wielu przypadkach w miejscu pracy, ale nie tylko. Nawet 1 na 5 nastolatków ma skłonność do utraty słuchu, głównie z powodu nadmiernej ekspozycji na głośne dźwięki. Ponadto 25% osób w wieku 65-74 lat i prawie 50% osób w wieku powyżej 75 lat ma stwierdzone upośledzenie słuchu. Komfort funkcjonowania w wieku senioralnym można poprawić poprzez odpowiednią prewencję.

Fakt 1: Muzycy i miłośnicy koncertów mają 57% większe prawdopodobieństwo wystąpienia szumu usznego

Ponadto prawie cztery razy częściej rozwija się u nich problem z utratą słuchu, niż u ogółu społeczeństwa. Dźwięk na scenie może osiągnąć nawet 110 decybeli, czyli tyle, co młot pneumatyczny. Długotrwałe narażenie na głośny hałas powoduje uszkodzenie komórek ucha wewnętrznego, prowadząc do trwałej utraty słuchu.

Fakt 2: Przenośne odtwarzacze muzyki przy maksymalnej głośności (105 dB) są głośniejsze niż intensywny ruch miejski

Szacuje się, że 20% nastolatków, grupa wiekowa, która często korzysta z przenośnych odtwarzaczy, cierpi z powodu utraty słuchu w wyniku nadmiernego narażenia na hałas. Optymalna głośność dźwięku w słuchawkach jest wyjątkowo istotna, w przeciwnym wypadku dysfunkcja jest wręcz gwarantowana.

Fakt 3: Kroki mające na celu identyfikację i zapobieganie utracie słuchu powinny zaczynać się od narodzin

W 1993 r. tylko 5% noworodków zostało przebadanych pod względem utraty słuchu przy porodzie, dziś ta liczba wynosi 97%. Wczesne wykrycie i interwencja pomaga zmniejszyć lub nawet wyeliminować negatywny wpływ niewykrytego ubytku słuchu.

Na co dzień warto również stosować środki zapobiegawcze nadmiernemu hałasowi, które są banalnie proste. Wystarczy unikać uciążliwego i długotrwałego źródła dźwięku oraz mieć w pogotowiu zatyczki. Dzięki temu jakość słuchu w wieku senioralnym może być wyraźnie lepsza, choć niewiele osób martwi się o to zawczasu. ✤

Podziel się wiedzą!