Czy to zwykła chandra czy już depresja ?

Podziel się wiedzą!

Sezon jesienno zimowy to coraz krótsze i chłodniejsze dni, kiedy wyraźnie zaczyna brakować słońca i wyższej temperatury. Dla wielu osób wiąże się to również z obniżonym nastrojem, apatią i brakiem motywacji. Coraz częściej w języku potocznym można usłyszeć autodiagnozę, będącą przyczyną dolegliwości: depresja jesienna. Odpowiedź na pytanie, na ile poważnie powinniśmy to traktować zależy oczywiście od wagi problemów. Przeanalizuję więc najważniejsze cechy depresji sezonowej, które pozwolą odróżnić ją od zwykłej chandry.

Czas trwania

Objawy, o których będzie mowa niżej występują codziennie lub prawie codziennie przez okres co najmniej dwóch tygodni. Zwykle też powtarzają się cyklicznie na przestrzeni lat. Objawy depresji zakłócają emocjonalne, poznawcze i fizjologiczne funkcjonowanie człowieka i są dla niego bardzo uciążliwe. 

Funkcjonowanie emocjonalne 

W depresji charakterystyczne jest obniżenie aktywności człowieka, apatia. Z wszechogarniającym smutkiem pojawia się również brak motywacji do działania. Początkowo może chodzić o zadania wymagające inicjatywy, dalej o takie, które dawniej sprawiały radość, kończąc na aktywnościach najprostszych, na które człowiek po prostu nie ma siły. 

Funkcjonowanie poznawcze

Człowiek pogrążony w depresji odczuwa również stopniowo narastające problemy z pamięcią i jasnością myślenia, trudno mu się skoncentrować. Te zaburzenia w zakresie funkcjonowania poznawczego sprawiają, że mogą wystąpić problemy z codziennymi czynnościami, które wcześniej były wykonywane automatycznie. 

Funkcjonowanie fizjologiczne

Depresja powoduje zmiany w zakresie jedzenia –zwiększając apetyt (co często wiąże się z nadmiernym tyciem w tym okresie) lub go obniżając. Ponadto może być przyczyną nadmiernej senności lub też utrudniać zasypianie i efektywny sen. Tego rodzaju przemęczenie i wychudzenie (lub przybranie na wadze) sprawiają, że objawy te mogą być widoczne dla najbliższego otoczenia człowieka. 

Warto podkreślić, że nie należy diagnozować się samodzielnie, nawet na podstawie powyżej przedstawionych objawów. Mogą one bowiem świadczyć także o innych dolegliwościach i zaburzeniach. W każdym przypadku, lekarz psychiatra powinien pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości i w razie potrzeby zaproponować odpowiednie leczenie. ✤

mgr Sara Kowalska,

psycholog

Podziel się wiedzą!